Dykkekart

Dykkekart over fine dykkeplassar rundt Sogndal


Vis Sjøspretten dykkekart – Sogndal i eit større kart

Kontakt Mads på mads.teigen@gmail.com dersom du ynskjer å leggje til noko på kartet